เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ ชวนปลูกผักสวนครัว ปลูกผักเผื่อแผ่ สร้างสุขในครัวเรือน


23 เม.ย. 2563, 10:54ผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ ชวนปลูกผักสวนครัว ปลูกผักเผื่อแผ่ สร้างสุขในครัวเรือน
นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิด Kick Off แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร จะพัฒนาใครเขา ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน “ผู้นำต้องทำก่อน” และมอบพืชผักสวนครัวให้กับผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยนางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรม Kick Off แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยมี ณ บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้มีส่วนราชการ หน่วยงานภาคีต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม คือ นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์, กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง, สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์, คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดเพชรบูรณ์ และพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ระดับครัวเรือน และลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้สร้างรายได้ระยะสั้นทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ


นอกจากกิจกรรมปลูกผักสวนครัวแล้ว ยังมีกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากหน่วยงานภาคี ดังนี้
 
1. กระบวนการเรียนรู้ กสิกรรมธรรมชาติ ดิน น้ำ ลม ไฟ โดยอาจารย์ไพรัตน์ ตะใบ
 
2. กระบวนการเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.