วันที่ 22 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsมท.2 ลงพื้นที่ภาคใต้ ติดตามสถานการณ์น้ำช่วยภัยแล้ง จ.สุราษฎร์ธานี


23 เม.ย. 2563, 20:52มท.2 ลงพื้นที่ภาคใต้ ติดตามสถานการณ์น้ำช่วยภัยแล้ง จ.สุราษฎร์ธานี
วันนี้ ( 23 เม.ย.63 ) เมื่อเวลา 15.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้ง ที่เคยให้มีการสำรวจแหล่งน้ำสำคัญเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้ในช่วงฤดูแล้ง ที่บ้านคลองหน หมู่ที่ 3 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจโครงการแก้มลิงในการรองรับน้ำกักเก็บน้ำ จากนั้นเดินทางต่อจุดที่ 2 ที่เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี แวะตรวจ โครงการแก้มลิงที่กักเก็บน้ำในพื้นที่พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปโครงการการพัฒนาที่ทางอำเภอเวียงสระจะทำเรื่องของบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เพิ่มเติมนอกจากการทำพื้นที่เก็บน้ำรองรับตามโครงการดังกล่าว จากนั้นเวลา 15.30 น. วันเดียวกันได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในจุดที่ 3 ที่ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งแหล่งน้ำจากขุมเหมืองแร่เดิม ที่มีสภาพเป็นแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติซึ่งมีน้ำชุ่มตลอดทั้งปี สามารถพัฒนาใช้เป็นแหล่งเก็บน้ำเพื่อใช้บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ดีในระดับหนึ่งโดยนายนิพนธ์ กล่าวว่า ตนได้ประสานงานให้ทางอำเภอเวียงสระ ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชนในพื้นที่เร่งสำรวจเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ในการผันน้ำจากขุมเหมืองเก่าผ่านระบบท่อระบายน้ำเพื่อกระจายน้ำไปยังหมู่บ้านต่างๆที่ขาดแคลน เป็นการบรรเทาและแก้ไขเฉพาะหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านที่นิยมทำสวนผลไม้ และกำลังมีผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงนี้ อาทิ เงาะ ทุเรียน มังคุด ลางสาด เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีเกิดความขาดแคลน หรือมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ ขอให้เร่งแก้ไขโดยการใช้เครื่องจักรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ที่มีพร้อมให้บริการอยู่แล้ว ทั้งเครื่องสูบน้ำระยะใกล้ -ไกล รถบรรทุกน้ำ และอุปกรณ์เครื่องมืออื่นๆ เป็นต้น เพื่อการกระจายน้ำให้อยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการการเกษตรของชาวบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตลอดฤดูแล้งปีนี้

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.