วันที่ 22 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsนายกฯ สั่งวิเคราะห์ข้อมูลน้ำรอบด้าน วางมาตรการรองรับสถานการณ์ฤดูฝน


26 เม.ย. 2563, 18:09นายกฯ สั่งวิเคราะห์ข้อมูลน้ำรอบด้าน วางมาตรการรองรับสถานการณ์ฤดูฝน
วันนี้ ( 26 เม.ย.63 )  นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใยสถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้น โดยให้หน่วยงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เร่งเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในฤดูฝน และเสี่ยงอุทกภัย โดยให้วิเคราะห์จากข้อมูลพื้นที่แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างเป็นระบบของ สทนช.พร้อมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้วางแผนเตรียมมาตรการป้องกัน เสนอ กอนช.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ กำหนดมาตรการรองรับสถานการณ์ในฤดูฝนนี้ขณะที่สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ นายกฯ รับทราบรายงานสถานการณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ลดลงจากวันก่อนหน้าทุกสถานี มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตฐานเกือบทุกพื้นที่ คุณภาพอากาศในภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ช่วงเวลา 09.00 น.มีค่าระหว่าง 10 - 42 มคก./ลบ.ม.โดยมีค่าสูงสุดที่ จ.แม่ฮ่องสอน 42 มคก./ลบ.ม.


โดยนายกฯ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า จากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยา ภาคเหนือยังคงได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อน และส่งผลให้ฝนตกต่อเนื่องไปถึงช่วงสัปดาห์หน้า สำหรับการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ยังคงต้องใช้มาตรการอย่างเข้มงวด ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมดำเนินการตามมาตรการหากเกิดปัญหาหมอกควัน

ขอบคุณ : แนวหน้า
MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.