วันที่ 10 ส.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"สนามบินสุโขทัย" จัดโครงการ เราช่วยกัน รับซื้อผลผลิตเกษตรกร 4 ตำบลรอบสนามบิน


3 พ.ค. 2563, 20:26"สนามบินสุโขทัย" จัดโครงการ เราช่วยกัน รับซื้อผลผลิตเกษตรกร 4 ตำบลรอบสนามบิน
ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า สนามบินสุโขทัย ภายใต้การบริหารของ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “เราช่วยกัน” รับซื้อผลไม้จากสวนเกษตรของพนักงานและชุมชน จาก 4 ตำบล รอบสนามบินสุโขทัย ได้แก่ ตำบลคลองกระจง ตำบลท่าทอง ตำบลหนองกลับ และตำบลย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้และช่วยบรรเทาปัญหาผลผลิตล้นตลาด โดยทางสนามบินฯ จะนำผลไม้ต่างๆ ที่รับซื้อ อาทิ มะม่วง แตงโม และฝรั่ง จากนั้นแพ็คใส่ถุงๆ ละ 10 กก. ส่งเข้ามายังกรุงเทพเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนได้ต่อไป

 โดยเปิดรับซื้อจากเกษตรกรเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2563 ใช้ระบบบัตรคิวให้เกษตรกรเข้ามาขายในพื้นที่สนามบินตามตารางนัด มีมาตรการเว้นระยะห่าง อีกทั้งมีการวัดอุณหภูมิ และบริการเจลล้างมือ ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรจะนำมะม่วงมาขาย โดยเฉพาะมะม่วงโชคอนันต์ ที่เป็นมะม่วงเนื้อแข็ง เหมาะกับการนำไปดอง และส่งออกต่างประเทศ แต่ปีนี้มีผลผลิตตกค้างจำนวนมาก จากสาเหตุ 2 อย่าง คือสถานการณ์ภัยแล้ง ทำให้ลูกมะม่วงเล็กลงไม่ได้ขนาด และการขนส่งที่ไม่สามารถขนไปยังโรงดองในจังหวัดต่างๆ ได้ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จึงทำให้ราคาหน้าสวนมะม่วงเหลือเพียงกิโลกรัมละ 2 บาท ส่วนมะม่วงน้ำดอกไม้โชคดีที่ผลออกมาก่อนหน้านี้ และเก็บขายไปก่อนแล้ว โดยส่วนใหญ่ที่เกษตรกรนำผลไม้มาจำหน่ายคือมะม่วงโชคอนันต์ ส่วนน้ำดอกไม้ มหาชนก เขียวเสวย และเขียวใหญ่ มีไม่มากนัก

 


นางสาววารุณี อาเทศ รองผู้อำนวยการสนามบินสุโขทัย กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นโครงการที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับชุมชนรอบสนามบิน ที่ได้รับผลกระทบทั้งสถานการณ์ภัยแล้ง และผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งเรารับซื้อผลผลิตทุกชนิดในราคาหน้าสวน เช่น ขณะนี้มะม่วงโชคอนันต์ราคา 2 บาท/กิโลกรัม รับซื้อจำนวน 500 กิโลกรัม/รอบ จากนั้นจะขนผลิตผลเข้ากรุงเทพเพื่อนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป คาดว่าจะมีผลผลิตที่รับซื้อประมาณ 50 ตัน©2018 ONBNEWS. All rights reserved.