เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"สำนักสงฆ์ป่าอาเจียง" นำหมอช้าง-ช้าง 50 เชือกประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลพระครูปะกำ


7 ก.ค. 2562, 09:04"สำนักสงฆ์ป่าอาเจียง" นำหมอช้าง-ช้าง 50 เชือกประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลพระครูปะกำ
วันนี้(6 ก.ค.62) ผู้สื่อข่าว ONB news ที่สำนักสงฆ์ป่าอาเจียง บ้านหนองบัว ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ พระสมุห์ หาญ ปัญญาธโร เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์วัดป่าอาเจียง พ้อมด้วยบรรดาพุทธศาสนิกชน หมอช้าง ควาญช้าง คนเลี้ยงช้าง จำนวนมาก ได้นำช้างแสนรู้ 50 เชือก ประดับตกแต่งสวยงาม ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลพระครูปะกำ ภายในสำนักสงฆ์ป่าอาเจียง เพื่อเป็นสถานีที่ประกอบพิธีเซ่นไหว้ พระครูปะกำ ที่บรรดาหมอช้าง ครวญช้าง คนเลี้ยงช้าง ให้ความเคารพศรัทธา และนับถือมาอย่างยาวนาน หากบรรดาหมอช้าง คนเลี้ยงช้าง ควาญช้าง เมื่อมีการจักกิจกรรมต่างๆ ที่มีการนำช้างเข้าร่วมงาน ทุกครั้ง จะต้องมีการประกอบพิธีบวงสรวง และเซ่นไหว้ศาลพระครูปะกำ

 


 

 

 ชาวกวยคนเลี้ยงช้าง สร้างศาลปะกำให้เป็นที่สถิตของวิญญาณบรรพบุรุษ เจ้าป่าเจ้าของผู้คอยอารักขาช้างป่าศาลปะกำจึงต้องสร้างให้ ให้ห่างจากบ้านพักอาศัยของ ผู้คนทั่วไป ศาลปะกำ เป็นที่เก็บรักษาหนังปะกำและอุปกรณ์ในการคล้องช้าง หนังประกำ คือเชือกบ่วงบาศ และสายโยงที่ใช้คล้องช้างป่า ทำจากหนังกระบือสด 3 ตัวนำมาริ้วเป็นเส้น แล้วฟั่นเป็นสายเกลียว เชือกปะกำทำจากหนังกระบือตัวผู้ อีกเกลียวทำจากหนังกระบือตัวเมีย ครูบาใหญ่จะเสกเป่าคาถากำกับ ไว้ในเชือกปะกำทุกเส้นห้ามสตรีแตะต้องหรือกล้ำกรายเด็ดขาด

 


 

 

 


จากนั้นได้ตั้งขบวนแห่งช้าง 50 เชือก เดินตามเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรม บ้านหนองบัว และมาร่วมกันประกอบพิธียกฉัตร 9 ชั้น ซุ้มประตู สำนักสงฆ์ป่าอาเจียง ที่สร้างด้วยรูปปั้นช้างพลายสองเชือก หันหน้าเข้าหากัน สูง 6 เมตร มีฉัตรทองเหลือง 9 ชั้น วางอยู่บนงวงช้างทั้งสองเชือก อย่างสวยงาม การยกฉัตรซุ้มประตูวัด บรรดาพุทธศาสนิกชน จำนวนมาก ควาญช้าง นำช้างเข้าร่วมพิธียกฉัตรซุ้มประตูวัด โดยมีช้างพลายฝาแฝดคู่แรกของโลก พลอยทองคำ พลายทองแท่ง ใช้งวง จับที่เชือก เพื่อช่วยดึงปลายยอดฉัตรขึ้นไปตั้งบนฐานฉัตรใหญ่ ได้อย่างสวยงาม พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคล เป็นอันเสร็จพิธี


 

 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.