วันที่ 30 พ.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
ในหลวง-พระราชินี ให้เชิญหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์ "พระราชินี" ถวายแด่ "สมเด็จพระสังฆราช"


17 พ.ค. 2563, 19:56

ในหลวง-พระราชินี ให้เชิญหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์ "พระราชินี" ถวายแด่ "สมเด็จพระสังฆราช"วันนี้ (17 พ.ค.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ คุณจันทนี ธนรักษ์ ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานมาเฝ้าถวายแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานถวายแด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ และพระสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ด้วย

การนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ถวายอดิเรก ถวายพระพร พร้อมทั้งถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี©2018 ONBNEWS. All rights reserved.