วันที่ 30 พ.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsพันธบัตรออมทรัพย์ "เราไม่ทิ้งกัน" ช่วงที่ 2 จำหน่ายแล้ววันนี้ จำกัดซื้อไม่เกิน 2 ล้านต่อคน


21 พ.ค. 2563, 14:18พันธบัตรออมทรัพย์ "เราไม่ทิ้งกัน" ช่วงที่ 2 จำหน่ายแล้ววันนี้ จำกัดซื้อไม่เกิน 2 ล้านต่อคน
วันนี้ ( 21 พ.ค.63 ) ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกจำหน่ายพันธบัตรพิเศษรุ่น "เราไม่ทิ้งกัน" ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) วงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท จำนวน 2 รุ่น อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได รุ่นอายุ 5 ปี เฉลี่ยร้อยละ 2.40 และรุ่นอายุ 10 ปี เฉลี่ยร้อยละ 3.00 ต่อปี   โดยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยของประชาชนรายย่อย และเป็นการเยียวยาให้กลุ่มประชาชนที่เสียภาษีให้กับรัฐบาลให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่ตลาดการเงินมีความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจนั้น สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ขอเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นพิเศษ "เราไม่ทิ้งกัน" 


พบว่าเนื่องจากมีผู้สนใจใช้บริการแอปพลิเคชัน Bond Direct เป็นจำนวนมาก จึงอาจไม่ได้รับความสะดวกในการให้บริการ สบน. จึงได้ปรับเพิ่มวงเงินจัดสรรให้แก่สาขาของธนาคารกรุงไทย ดังนั้นผู้ที่สนใจสามารถซื้อพันธบัตรรุ่นดังกล่าวได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกแห่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจำกัดการซื้อไม่เกิน 2 ล้านบาท/คน อย่างไรก็ตามเพื่อปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing ของรัฐบาลและความสะดวกในการใช้บริการ สบน. ขอแนะนำให้ผู้สนใจโทรศัพท์สอบถามข้อมูลจากธนาคารกรุงไทยที่เบอร์ 02-111-1111 หรือ สบน. เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bond Direct ที่เบอร์ 02-271-7999

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.