วันที่ 30 พ.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsพริบตา! พันธบัตรออมทรัพย์ "เราไม่ทิ้งกัน" ช่วง 2 ขายหมดแล้วทุกช่องทาง


21 พ.ค. 2563, 16:57พริบตา! พันธบัตรออมทรัพย์ "เราไม่ทิ้งกัน" ช่วง 2 ขายหมดแล้วทุกช่องทาง
วันนี้ ( 21 พ.ค.63 ) ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกจำหน่ายพันธบัตรพิเศษรุ่น "เราไม่ทิ้งกัน" ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) วงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท จำนวน 2 รุ่น อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได รุ่นอายุ 5 ปี เฉลี่ยร้อยละ 2.40 และรุ่นอายุ 10 ปี เฉลี่ยร้อยละ 3.00 ต่อปีล่าสุด สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้เปิดเผยว่า "เรียนผู้ลงทุนทุกท่าน พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” ได้จำหน่ายครบวงเงิน 50,000 ล้านบาท ทุกช่องทางแล้ว สบน. ขอขอบพระคุณผู้ลงทุนที่ให้ความสนใจลงทุน พันธบัตรออมทรัพย์ในครั้งนี"


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.