วันที่ 30 พ.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ชวน" นำพรรคการเมืองตรวจความพร้อม "ห้องสุริยัน" ย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19


22 พ.ค. 2563, 15:43"ชวน" นำพรรคการเมืองตรวจความพร้อม "ห้องสุริยัน" ย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19
วันนี้ ( 22 พ.ค.63 ) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้านตรวจเยี่ยมความพร้อมของห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ก่อนการประชุมสภาในสัปดาห์หน้าภายหลังได้หารือร่วมกันนานกว่า 2 ชั่วโมงเพื่อวางมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19ในการประชุมประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่าที่ประชุมสรุปร่วมกันว่าสมาชิก 1 คน สามารถนำผู้ติดตามมาได้ไม่เกิน 2 คนสมาชิกทั้งชายและหญิง ต้องแต่งกายตามข้อบังคับการประชุมสภาโดยได้มอบหมายให้หัวหน้าพรรคการเมืองนำไปแจ้งต่อสมาชิกขณะที่แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ในห้องประชุมนั้นเป็นไปตามที่ทางสาธารณสุขแนะนำ

โดยกำหนดให้สมาชิกทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือเฟซชิลด์ก่อนเข้าห้องประชุมและต้องผ่านจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าออกอาคารรัฐสภาหากสมาชิกอภิปรายสามารถถอดหน้ากากออกได้เนื่องจากไม่ได้ใช้ไมโครโฟนร่วมกันและเพื่อความชัดเจนของเนื้อหาที่อภิปรายส่วนสมาชิกคนอื่นสามารถออกไปรอนอกห้องประชุมได้ เพื่อลดความแออัด พร้อมกันนี้ยืนยันว่าห้องประชุมสภา มีที่นั่งรองรับสมาชิกที่มีกว่า 400 คน ได้อย่างเพียงพอสามารถจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่างได้ โดยแบ่งเป็นด้านล่าง 800 ที่นั่งและด้านบนประมาณ 60 ที่นั่ง แต่หากมีการลงมติ สมาชิกที่นั่งด้านบนจะต้องลงมาเสียบบัตรลงมติด้านล่าง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 15 นาทีไม่น่าจะสามารถรับหรือแพร่เชื้อต่อกันได้ ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุด คือการที่สมาชิกทุกคนไม่เป็นผู้ติดเชื้อมาตั้งแต่แรก


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.