วันที่ 30 พ.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"คมนาคม-คลัง" ร่วมตั้ง "ซูเปอร์บอร์ด" ชง "วิษณุ" นั่งปธ.กรองแผนเสนอนายกฯฟื้นบินไทย


22 พ.ค. 2563, 17:11"คมนาคม-คลัง" ร่วมตั้ง "ซูเปอร์บอร์ด" ชง "วิษณุ" นั่งปธ.กรองแผนเสนอนายกฯฟื้นบินไทย
วันนี้ ( 22 พ.ค.63 ) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงแนวทาง การดำเนินการตามกรอบแผนฟื้นฟูกิจการ บมจ.การบินไทย หลังจากกระทรวงคมนาคม และนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เข้าร่วมหารือ กับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือถึงแนวทางดำเนินการต่อไป 

กระทรวงคลัง ยืนยันว่า แม้กระทรวงการคลังจะมีการขายหุ้นของการบินไทยออกไปแล้วส่วนหนึ่ง เพื่อปลดล็อกให้การบินไทยพ้นจากความเป็นรัฐวิสาหกิจแต่กระทรวงการคลัง ก็ยังถือว่ามีสัดส่วนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่ และแสดงความประสงค์ ที่จะมีส่วนร่วมในการดำเนินการฟื้นฟูการบินไทย ซึ่งในส่วนนี้ยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมไม่ได้มีปัญหาขัดข้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยังกล่าวว่า กระทรวงการคลังกับกระทรวงคมนาคมไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งกัน คือในส่วนของกระทรวงคมนาคม ถือว่าการผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาการบินไทยเข้าสู่กระบวนการของศาลตาม พ.ร.บ.ล้มละลายฯ ถือเป็นแนวทางที่จะแก้ปัญหาได้เป็นรูปธรรม ได้เริ่มกระบวนการไปแล้ว หลังมีมติ ครม. ส่วนอนาคตกระทรวงการคลัง จะเข้ามาร่วมดำเนินการได้ ก็ไม่ได้มีปัญหา เพียงแต่ตอนที่เรื่อง ผ่านมติคณะรัฐมนตรีไปนั้น ได้มีการมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการ ซึ่งก็จะต้องไปแก้ไขมติฯนี้ เพื่อให้ทั้ง 2 กระทรวง ร่วมมือกันแก้ปัญพร้อมกันได้


โดยทั้ง 2 กระทรวงคือ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลัง จะร่วมกันตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด ซึ่งมีลักษณะเป็นซูเปอร์บอร์ด โดยมีนายวิษณุ เป็นประธาน โดยทั้งสองกระทรวงจะเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมซุปเปอร์บอร์ดฯ

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.