วันที่ 30 พ.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน" ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ฝึกอาชีพสู้โควิด-19 รุ่นที่ 2 ของจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี


22 พ.ค. 2563, 18:30"ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน" ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ฝึกอาชีพสู้โควิด-19 รุ่นที่ 2 ของจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี
ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายสมบูณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ฝึกอบรมอาชีพ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤติ โควิด-19 รุ่นที่ 2 หลักสูตร การทำขนมชิฟฟ่อนเค้ก, เต้าฮวยมะพร้าว, เต้าฮวยฟรุตสลัด, วุ้นผลไม้ลำไยและเค้กวุ้นแฟนซี โดยมีคุณปิยดา รวดเร็ว เจ้าของร้าน ขนม บ้านดา เป็นผู้ฝึกสอน ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ชั้น 1 โดยมี นางเจนจิรา เดชะรัฐ จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้พบปะพูดคุยเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้ารับฝึก และเน้นย้ำการนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประกอบอาชีพ มีงานทำ ช่วงตกงาน พร้อมทั้งได้มอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพให้กับผู้สำเร็จการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้เข้ารับการส่งเสริมฯ นำไปใช้ในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม มีรายได้ดำรงชีพและสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

 
MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.