วันที่ 30 พ.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsมทบ.29 ช่วยเหลือเกษตรกร รับซื้อมันเทศ แบ่งเบาผลกระทบโควิค -19


22 พ.ค. 2563, 20:06มทบ.29 ช่วยเหลือเกษตรกร รับซื้อมันเทศ แบ่งเบาผลกระทบโควิค -19
พันเอกธงชาติ โล่งจิตร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย ร่วมกับ นายดำรง สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอสว่างแดนดิน ลงพื้นที่ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพื่อเข้าเยี่ยมสวนของนายไวทูล เชื่อแก้ว อายุ 53 ปี บ้านปลวก ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เกษตรกรผู้ปลูกมัน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จนทำให้ผลผลิตมัน ราคาตกต่ำ นายไวทูล เชื่อแก้ว เกษตรกรได้พูดว่า ตั้งแต่มีสถานการณ์โควิค – 19 ไม่มีพ่อค้ามาซื้อ ทำให้ตนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ถ้าปล่อยต้นมันที่ถึงเวลาเก็บเกี่ยวไว้ในแปลงเกินกำหนด ก็จะเสียหายขาดทุนอย่างหนัก ซึ่งจังหวัดสกลนครและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันเข้าช่วยเหลือ โดยการช่วยเก็บผลผลิต และรับซื้อหัวมันในราคายุติธรรม

นายไวทูล กล่าวว่า ตนมีที่นา 10 ไร่ แต่ทำนาแล้วไม่ได้ผล เลยหันมาปลูกมันเทศ จำนวน 2 ไร่ ให้ผลผลิต 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ไม่สามารถจำหน่ายได้ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงไม่มีโรงงานรับซื้อผลผลิต แต่ตนก็รู้สึกดีใจที่มีหน่วงงานทหารและส่วนราชการเข้ามาช่วยเหลือรับซื้อผลผลิต 
ที่มา sakonnakhon
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.