วันที่ 21 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsจุรินทร์ แจกถุงยังชีพต่อลมหายใจ ชาวซาเล้งจังหวัดเชียงใหม่


6 มิ.ย. 2563, 20:24จุรินทร์ แจกถุงยังชีพต่อลมหายใจ ชาวซาเล้งจังหวัดเชียงใหม่
ที่อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานแจกชุดยังชีพข้าวสารอาหารแห้งแก่ซาเล้ง สมาชิกสมทบทั่วประเทศไทย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีสมาชิกของสมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่าจาก 5 จังหวัด ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ และลำพูน เข้ารับมอบชุดยังชีพ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ทุกขั้นตอนเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ด้านนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สมาคมซาเล้งแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมที่รวบรวมผู้ประกอบอาชีพซาเล้ง และผู้ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่าทั่วประเทศ โดยได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว และได้ร่วมกันทำงาน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้รับซื้อเศษกระดาษเก่าที่ซาเล้งเก็บมา หรือไปรับซื้อจากบ้านของประชาชนแล้วนำมาขายให้ร้านรับซื้อของเก่า จากเดิมราคากระดาษอยู่ที่กิโลกรัมละ 50 สตางค์ แต่หลังจากที่ได้มีการร่วมกันทำงานกับกระทรวงพาณิชย์ ราคาเศษกระดาษที่รับซื้อมีราคาสูงขึ้นตามลำดับ บางแห่งราคาอยู่ที่ประมาณ 3-3.50 บาท ต่อกิโลกรัม ซึ่งกระทรวงพาณิชย์รับซื้ออย่างน้อยกิโลกรัมละ 2 บาท นับเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบอาชีพซาเล้งรับซื้อของเก่าอีกขั้นหนึ่ง นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับร้านรับซื้อของเก่า ร้านต้มเยื่อกระดาษ และโรงงานทำกระดาษรีไซเคิลที่นำกระดาษไปทำแพคเกจจิ้งต่าง ๆ

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนให้ซาเล้งทั่วประเทศได้มาขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกับสมาคมซาเล้งแห่งประเทศไทย เพื่อที่จะได้รับความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น จากการช่วยเหลือของภาครัฐ เนื่องจากมีข้อมูลที่ชัดเจน หลังจากเสร็จภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว จะได้เดินทางไปพบปะกับสมาชิกซาเล้งที่ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป
ที่มา chiangmai©2018 ONBNEWS. All rights reserved.