วันที่ 24 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"จุรินทร์" ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชาวราชบุรี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่วัดอัมพวนาราม


14 มิ.ย. 2563, 16:11"จุรินทร์" ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชาวราชบุรี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่วัดอัมพวนาราม
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับพี่น้องประชาชน ที่วัดอัมพวนาราม (วัดดงมะม่วง) ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมี นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี เขต 4 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายรณภพ เวียงสิมมา นายอำเภอบ้านโป่ง ร่วมให้การต้อนรับ

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี เขต 4 ในฐานะผู้ประสานงานการช่วยเหลือประชาชนครั้งนี้ กล่าวว่า วันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มาเยี่ยมเยียนพี่น้อง กลุ่มเปราะบาง ผู้พิการในตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พร้อมอบรับถุงยังชีพ ที่ได้รับการสนับสนุนจากห้างแม็คโครและซีพี ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้กับกลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มผู้พิการซึ่งเป็นกลุ่มพิเศษที่จะต้องได้รับโอกาสจากทางสังคม เพื่อเป็นกำลังใจในภาวะวิกฤติที่เราได้ฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ทางรัฐบาลนั้นได้นำพาพี่น้องประชาชนก้าวข้ามวิกฤตินี้ สามารถระงับยับยั้งการแพ่รระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ตนเองในนามตัวแทนของพี่น้องราชบุรี ขอขอบคุณทางรัฐบาล ในการแก้ปัญหาวิกฤตไวรัสโคโรนาให้พี่น้องประชาชนให้ปลอดภัยจากการแพ่รระบาดในครั้งนี้ ท่านจุรินทร์ก็กำกับดูแลกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลปากท้องของพี่น้องประชาชนในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี ได้ผลักดันราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำมาเป็นเวลาหลายปี พี่น้องกลุ่มเกษตรกรที่รอการแก้ไขปัญหาจากทางรัฐบาล วันนี้สินค้าเกษตรหลายตัวภายใต้การบริหารงานของคณะรองนายกรัฐมนตรีจุรินทร์ได้สูงขึ้นเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน และยังได้ให้เงินเยียวยาให้กับพี่น้องกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ที่เป็นผู้พิการ กลุ่มเด็กแรกเกิด ขอขอบพระคุณรัฐบาลและท่านรองนายกรัฐมนตรี ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ขอเป็นตัวแทนพี่น้องราชบุรี ขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ " นายอัครเดช กล่าวนายจุรินทร์ กล่าวว่า เป็นโอกาสดีมากที่ได้ ส.ส. มีคุณภาพมาดูแลทั้งงานสภา งานพรรค และงานพื้นที่ เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนได้มีคุณภาพมาก สำหรับการสัญจรพบพี่น้องประชาชนในนามของตนนั้นเนื่องจากประเทศเจอสภาวะวิกฤติสิ่งใดที่สามารถช่วยบรรเทาทุกข์ประชาชนได้ก็จะทำอย่างเต็มที่ นอกเหนือจากการบริหารนโยบายขณะนี้รัฐบาลกำลังเดินหน้าการดูแลจ่ายชดเชยเยียวยาประชาชนเนื่องจากโรคระบาดโควิด-19 และเร่งรัดโครงการที่จะต้องดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนทุกกลุ่ม  ส่วนทางด้านเกษตรกรนั้น ก็จะเดินหน้าโครงการประกันรายได้ต่อไปพร้อมทั้งดูแลราคาพืชผลการเกษตร และเูแลจ่ายเงินรับเยียวยาให้ด้วยเช่นกัน และว่าจังหวัดราชบุรี  ทุกอำเภอเป็นหนึ่งในจำนวน 878 อำเภอที่กระทรวงพาณิชย์ใช้โครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ทั้งเพื่อบรรเทาทุกข์และลดค่าของชีพประชาชนจึงเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้คอยติดตามเพราะล้วนมีสินค้าจำเป็นต่อชีวิตประจำวันจะได้ไม่ต้องซื้อแพงหมดนี้จากความห่วงใยของรัฐบาล

 นายจุรินทร์ กล่าวต่อไปว่า ผมฐานะเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และที่ผ่านมาได้มีมติหลายเรื่องช่วยคนพิการ เช่น 1. เอาเงินกองทุนผู้พิการให้โดยตรงกับผู้พิการคนละ 1,000 บาท ขณะนี้กำลังทยอยโอนเข้าบัญชีให้เป็นพิเศษ แต่จ่ายครั้งเดียวจากกองทุน 2. เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้พิการจาก 800 บาทเป็น 1,000 บาท สำหรับผู้ที่มีบัตรและสำหรับผู้ที่ไม่มีบัตร เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะเพิ่มจาก 800 บาทเป็น 1,000 บาท เช่นเดียวกันทุกคนทั่วประเทศ 3. ผู้พิการคนไหนที่เป็นหนี้กองทุนผู้พิการก็จะพักหนี้ให้เป็นเวลาหนึ่งปี และอันสุดท้าย 4. ผู้พิการท่านใดต้องการประกอบอาชีพ แต่ไม่มีเงินทุน ได้จัดเงินกู้ให้ไม่เกินคนละ 10,000 บาท โดยปลอดดอกและสามารถชำระคืนได้ถึงห้าปีและไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 


ส่วนเรื่องเงินเยียวยาเกษตรกร จะมีเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่ง คุณเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ก็ได้ดำเนินการโอนให้กับพี่น้องไปแล้วด้วยความรวดเร็วรวมทั้งกลุ่มเปราะบางอย่างพวกเราหลายคน จะได้รับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลาสามเดือนเช่นเดียวกัน โดยจะมีกระบวนการคัดกรอง หากใครยังไม่ขึ้นทะเบียนก็ไปดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการ " นายจุรินทร์กล่าว

 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.