วันที่ 10 ส.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ ทองคำแท่งขายออกราคาคงที่ !


17 มิ.ย. 2563, 09:38"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ ทองคำแท่งขายออกราคาคงที่ !
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.25 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 25,350.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 25,450.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 24,892.72 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 25,950 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองคงที่ เมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.