วันที่ 21 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน" Lot 5 Back to School ลดราคากว่า 1,600 รายการ ช่วยลดค่าครองชีพของผู้ปกครอง


17 มิ.ย. 2563, 12:45"พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน" Lot 5 Back to School ลดราคากว่า 1,600 รายการ ช่วยลดค่าครองชีพของผู้ปกครอง
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมเปิดโครงการ พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot5 Back to school โดยนายจุรินทร์ กล่าวว่า เพื่อช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพของประชาชน ภายใต้โครงการ พาณิชย์ลดราคา...ช่วยประชาชน ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว 4 ครั้ง มีสินค้าเข้าร่วมรายการลดราคาทั้งหมด 6 กลุ่ม รวม 7,158 รายการ ลดสูงสุดร้อยละ 68ส่วนการจัดโครงการ พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot5 Back to school ครั้งนี้ มีผู้ประกอบการ ผู้ผลิตและห้างสรรพสินค้า อาทิ ศึกษาภัณฑ์ , น้อมจิตต์, ชุดนักเรียนตราสมอ ,ชุดนักเรียนตราสมใจนึก,รองเท้านักเรียนตราบาจา , และรองเท้านักเรียนตรานันยาง ร่วมลดราคาสินค้าใน 6 กลุ่มสินค้า 1,605 รายการ อาทิ ชุดนักเรียน ,รองเท้าถุงเท้า ,กระเป๋า ,ตำราเรียน-หนังสือ ,เครื่องเขียน และสื่อการเรียน-การสอน เพื่อสนองต่อความต้องการตั้งแต่นักเรียนชั้นอนุบาลไปถึงชั้นประถมและถึงชั้นมัธยมปลาย โดยลดราคาสูงสุดถึงร้อยละ 80 เริ่มตั้งแต่นี้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563


โดยคาดว่าจะสามารถช่วยลดค่าครองชีพให้กับผู้ปกครองและนักเรียนได้ไม่น้อยกว่า 10.7 ล้านคน ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในการสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท
MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.