วันที่ 11 ก.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
นายกฯ เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ


26 มิ.ย. 2563, 19:12

นายกฯ เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำคณะเข้าเฝ้า สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 26 มิ.ย. 63 เมื่อวานนี้ (25 มิ.ย.) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และภริยา พร้อมด้วยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 26 มิ.ย. 63 ทรงเจริญพรรษายุกาล ครบรอบ 93 พรรษา ทั้งนี้ สมเด็จพระสังฆราชทรงประทานกำลังใจแก่คณะรัฐมนตรีพร้อมทรงแสดงความห่วงใยสถานการณ์โควิด-19

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีถวายข้าวสารจำนวน 30 ตัน และผลิตภัณฑ์นมจำนวน 164,524 กล่อง เพื่อนำไปจัดสรรให้แก่วัดต่าง ๆ ที่จัดโรงทานวัดเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชด้วย โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ดำเนินการจัดสรรข้าวสารให้ 75 วัด ๆ ละ 400 กิโลกรัม ใน 18 จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานคร และจัดสรรผลิตภัณฑ์นมให้ 75 วัด ๆ ละ 2,193 กล่อง


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.