วันที่ 11 ก.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 27 มิ.ย.63 !


27 มิ.ย. 2563, 09:34"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้  27 มิ.ย.63 !
วันที่ 27 มิถุนายน 2563 สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.20 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 25,800.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 25,900.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 25,332.36 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 26,400 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองเพิ่มขึ้น 100 เมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา


Recommend NewsMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.