วันที่ 22 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsคณะทำงานประเมินสถานการณ์ เตรียมถกติดตามสถานการณ์น้ำ กำหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย


28 มิ.ย. 2563, 20:02คณะทำงานประเมินสถานการณ์ เตรียมถกติดตามสถานการณ์น้ำ กำหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
คณะทำงานด้านประเมินสถานการณ์กำหนดการประชุมครั้งที่ 8/2563 ในวันที่ 30 มิ.ย. เพื่อติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำรวมถึงการยุติสถานการณ์ภัยแล้ง ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการรองรับสถานการณ์ฤดูฝนปี 2563 พิจารณาผลการกำหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยปี 2563 ติดตามการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศของ สทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแผนเร่งด่วนใน การติดตั้งปรับปรุงสถานีโทรมาตรปัจจุบันมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 11 จังหวัด โดยการประปานครหลวงสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้ประชาชน 2,969 ลิตร ส่วนกรมชลประทานขุดลอกคลองผันน้ำอ่างฯลำสำลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผันน้ำจากอ่างลำพระเพลิง


สถานการณ์น้ำหลากดินถล่ม มีการเตือนเฝ้าระวังจังหวัดเชียงราย 8 หมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ 2 หมู่บ้าน จังหวัดน่าน 9 หมู่บ้าน และเตรียมพร้อมจังหวัดเชียงราย 1 หมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ 1 หมู่บ้าน
MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.