วันที่ 11 ก.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 29 มิ.ย.63 !


29 มิ.ย. 2563, 09:44"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 29 มิ.ย.63 !

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.30 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 25,750.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 25,850.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 25,286.88 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 26,350 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองลดลง 50 เมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา


Recommend NewsMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.