วันที่ 11 ก.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"นายกรัฐมนตรี" เรียกประชุม ศบค.ชุดใหญ่ พิจารณาขยายการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และผ่อนปรนกิจการ/กิจกรรม ระยะที่ 5


29 มิ.ย. 2563, 10:47"นายกรัฐมนตรี" เรียกประชุม ศบค.ชุดใหญ่ พิจารณาขยายการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และผ่อนปรนกิจการ/กิจกรรม ระยะที่ 5
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ชุดใหญ่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยคาดว่าจะเป็นการพิจารณาขยายการใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกไปอีก 1 เดือน ตามข้อเสนอของสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช.รวมถึงพิจารณาผ่อนปรนกิจการ/กิจกรรม ระยะที่ 5 โดยเฉพาะ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบ อบ นวด , บุคคลที่จะเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ ,มาตรการรองรับการศึกษาเด็กนักเรียนชายแดน และการเว้นที่บนรถโดยสาร ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ทั้งผู้ประกอบการและนักดนตรี ที่ได้มาร้องเรียนก่อนหน้านี้


อย่างไรก็ตาม หากที่ประชุม ศบค.เห็นชอบตามข้อเสนอ ก็จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สถานประกอบการที่จะกลับมาเปิดให้บริการในช่วงการผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 5 จะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ทาง ศบค. กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและไม่ให้มีการกลับมาแพร่ระบาดในไทยอีก เช่น กำหนดเวลาเปิดปิดระหว่าง 17.00 น.- 24.00 น. ผู้ใช้บริการต้องอยู่ห่างกันคนละ 1 เมตรเป็นอย่างน้อย สถานบริการต้องจัดให้มีพื้นที่อย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อหนึ่งโต๊ะ

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.