วันที่ 11 ก.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"วิษณุ" เผย ศบค.ยังไม่พิจารณา พ.ร.บ.โรคติดต่อวันนี้ ระบุต้องเข้าสภาฯ อาจใช้เวลาเป็นปี คาดไม่ทันแก้ไขปัญหาโควิด-19


29 มิ.ย. 2563, 10:50"วิษณุ" เผย ศบค.ยังไม่พิจารณา พ.ร.บ.โรคติดต่อวันนี้ ระบุต้องเข้าสภาฯ อาจใช้เวลาเป็นปี คาดไม่ทันแก้ไขปัญหาโควิด-19
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงแนวคิดการปรับปรุงพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ว่า เรื่องดังกล่าวจะยังไม่มีการพิจารณาในที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ในวันนี้ เพราะต้องแยกออกมาพิจารณาเพื่อเสนอต่อสภาฯพิจารณาต่อไป ซึ่งคงต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร อาจจะนานเป็นปี ดังนั้นคงไม่ทันที่จะนำมาแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงนี้ และไม่ทราบว่าเป็นเหตุผลที่จะต้องขยายการใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกไปอีกหรือไม่ขณะที่วันนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ชุดใหญ่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยคาดว่าจะเป็นการพิจารณาขยายการใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกไปอีก 1 เดือน ตามข้อเสนอของสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช.


รวมถึงพิจารณาผ่อนปรนกิจการ/กิจกรรม ระยะที่ 5 โดยเฉพาะ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบ อบ นวด , บุคคลที่จะเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ ,มาตรการรองรับการศึกษาเด็กนักเรียนชายแดน และการเว้นที่บนรถโดยสาร ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ทั้งผู้ประกอบการและนักดนตรี ที่ได้มาร้องเรียนก่อนหน้านี้

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.