วันที่ 11 ก.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsผู้ว่าฯแพร่ มอบหมายรองนายกฯเหล่ากาชาด รับมอบดวงตา-อวัยวะช่วยเหลือผู้ป่วย


29 มิ.ย. 2563, 14:48ผู้ว่าฯแพร่ มอบหมายรองนายกฯเหล่ากาชาด รับมอบดวงตา-อวัยวะช่วยเหลือผู้ป่วย
วันนี้ ( 29 มิ.ย.63 ) เวลา 09.30 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางอัญชลี บุญณราช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ เป็นตัวแทนสภากาชาดไทยรับมอบดวงตา ลิ้นหัวใจและไต จากนายสราวุธ ตันแปง ราษฎรบ้านเลขที่ 102/1 หมู่ที่ 9 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งได้รับอุบัติเหตุเสียชีวิต โดยสภากาชาดไทยจะได้นำดวงตาและอวัยวะไปช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป


Recommend NewsMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.