เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เพชรบูรณ์คัดเลือกข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ-พนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ปี 63


3 ก.ค. 2563, 18:13เพชรบูรณ์คัดเลือกข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ-พนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ปี 63
วันนี้ ( 3 ก.ค.63 ) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ และพื้นที่บ้านเนินนาทอน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พร้อมด้วยนายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก และนายชาญณรงค์ วงษ์เนียม ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 จำนวน 5 ประเภท ดังนี้1. ประเภทพัฒนาชุมชนใสสะอาด (นางสาวกานดา พงษ์ไพจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)
2. ประเภทวิชาการ (นางวัชรานุช พระบาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)
3. ประเภทพัฒนาการอำเภอ (จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า)
4. ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน (นางสาวเพ็ญพร ชำนาญพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า)
5. ประเภทซื่อสัตย์สุจริต (นางเสงี่ยม อินทมงคล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า)

ในการนี้ นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับคณะกรรมการฯRecommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.