วันที่ 5 ธ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"นายอำเภอเมืองเลย" เปิดการเดินรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน


13 ก.ค. 2562, 09:19"นายอำเภอเมืองเลย" เปิดการเดินรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน
วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย เดินทางเป็นประธานเปิดการเดินรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ในชุมชน โดยนายทินกร เกษเกษร นายกอบต.ชัยพฤกษ์ พร้อมด้วย นางสาวอธิชา อธิสุมงคล ปลัด อบต.ชัยพฤกษ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่​อบต.ชัยพฤกษ์ กองทุน เด็กเยาวชนโรงเรียนในพื้นที่กว่า 300 คน ร่วมกิจกรรม           นางสาวอธิชา อธิสุมงคล ปลัด อบต.ชัยพฤกษ์ กล่าวว่า หลักประกันสุขภาพตำบลชัยพฤกษ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้างปลา ผู้นำชุมชน อสม. นักเรียนจากเครือข่ายเรียนรวมโรงเรียนบ้านหัวฝายและโรงเรียนบ้านท่าข้าม-โพนสว่าง และประชาชนในตำบลชัยพฤกษ์ ร่วมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามโครงการไทชัยพฤกษ์ มาตรการเด่น เน้นร่วมใจ ห่างไกลไข้เลือดออก ประจำปี 2562 ณ วัดสร้างเที่ยง บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ซึ่งอบต.ชัยพฤกษ์ ได้สนับสนุนบุคลากรและวัสดุทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายในการควบคุมโรคไข้เลือดออก

           


ทั้งนี้  นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ภาพรวม ของจังหวัดเลยได้พบการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดเลยในหลายพื้นที่ และมีประชาชนที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเสียชีวิตแล้ว จำนวน 2 ราย ในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย 1 ราย และอำเภอภูกรดึง 1 ราย โดยพบการแพร่ระบาดในพื้นที่ อำเภอภูหลวง เอราวัณ นาด้วง หนองหิน วังสะพุง ด่านซ้าย ภูกระดึง และอำเภอเมืองเลย พบว่ามีการแพร่ระบาดมากกว่า 5 ปีที่ผ่านมา พบผู้ป่วยแล้ว 760 ราย และในเดือนมิถุนายน 2562 มีผู้ป่วย จำนวน 400 ราย


Recommend NewsMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.