วันที่ 5 ธ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsเช็คด่วน !! "สถ." แต่งตั้งข้าราชการชำนาญการพิเศษ 174 ตำแหน่ง


13 ก.ค. 2562, 10:08เช็คด่วน !! "สถ."  แต่งตั้งข้าราชการชำนาญการพิเศษ 174 ตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีคำสั่งให้ข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง จำนวน 174 ราย ระบุว่า MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.