วันที่ 22 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"บิ๊กป้อม" ลุยพิษณุโลก ติดตามสถานการณ์น้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม (คลิป)


15 ก.ค. 2563, 17:20"บิ๊กป้อม" ลุยพิษณุโลก ติดตามสถานการณ์น้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม (คลิป)
วันนี้ ( 15 ก.ค.63 ) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ พร้อมด้วยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และคณะ ติดตามโครงการเติมน้ำใต้ดิน ชมสาธิตการขุดเจาะบ่อเติมน้ำแบบบ่อวงคอนกรีต พร้อมเยี่ยมชมผลผลิตทางการเกษตรจากน้ำบาดาลของเกษตรกร ตำบลหนองกุลา และเยี่ยมชมนิทรรศการความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

ภายหลังการเยี่ยมชมพร้อมรับฟังบรรยายสรุป รองนายกรัฐมนตรีกล่าวมอบนโยบายแก่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนที่มาให้การต้อนรับตอนหนึ่งว่า พื้นที่ทุ่งบางระกำ เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปี ซึ่งรัฐบาลตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนำน้ำฝนที่ตกลงมา เติมลงสู่ใต้ดิน ผ่านระบบบ่อวง เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง และนำน้ำกลับมาใช้ในห้วงฤดูแล้งรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การเติมน้ำใต้ดิน สามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันดูแล และกำชับ ควบคุมการเติมน้ำใต้ดิน ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ขอให้ชาวอำเภอบางระกำทุกคน ช่วยกันดูแลทรัพย์สินส่วนรวม และทรัพย์สินของทางราชการ และขอให้ช่วยกันใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า ไม่ว่าจะเป็นน้ำผิวดิน หรือน้ำบาดาล ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน มีน้ำกินน้ำใช้ น้ำเพื่อการเกษตร ไม่ขาดแคลน ตลอดไป

เสร็จแล้ว รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปยังท่อระบายน้ำคลองแยงมุม ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม เพื่อเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุป ซึ่งท่อระบายน้ำคลองแยงมุม เป็นโครงการบางระกำโมเดล 62  ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำของแม่น้ำยม และแม่น้ำเจ้าพระยา ดำเนินการปลูกข้าวและเก็บเกี่ยวให้ทันก่อนฤดูน้ำหลาก เพื่อใช้ทุ่งนาที่เก็บเกี่ยวแล้ว รับน้ำหลากจากแม่น้ำ เป็นการตัดยอดน้ำไม่ให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่เมือง การส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง และช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ


 

 

 
MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.