เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)พช.เพชรบูรณ์ เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี


21 ก.ค. 2563, 16:37พช.เพชรบูรณ์ เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
วันนี้ ( 21 ก.ค.63 )  เวลา 09.00 น. ณ ห้องลักษมี โรงแรมบูรพา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หนุนเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความสุข” โดยนางอรทัย จันทร์ผ่อง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้สามารถบริหารจัดการกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีความรู้ ความเข้าใจในการนำทุนชุมชนมาใช้ในการพัฒนาให้เป็นกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีความยั่งยืน

ประเด็นเนื้อหาในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย
 1. ทุนชุมชนกับการพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ยั่งยืน
 2. การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพตามหลัก 5 ก. และการวิเคราะห์การบริหารจัดการกลุ่ม
 3. การบริหารจัดการกลุ่มตามหลักธรรมาภิบาล
 4. การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพจำนวน 20 กลุ่มๆ ละ 3 คน และเจ้าหน้าที่โครงการฯ รวมทั้งสิ้น 63 คน

Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.