เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)สุพัฒนพงษ์ ลาออก GC ลือสะพัดเตรียมนั่ง รมว.พลังงาน


24 ก.ค. 2563, 13:19สุพัฒนพงษ์ ลาออก GC ลือสะพัดเตรียมนั่ง รมว.พลังงาน
วันที่ 24 ก.ค. 63 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)  แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เรื่อง กรรมการของลาออก  โดยนายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)(PTTGC)  ระบุว่า นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค.นี้เป็นต้นไปสำหรับนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ปัจจุบันอายุ 60 ปี จบการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านพลังงาน 5 ปี เคยเป็นประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)  กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อดีตประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) อดีตกรรมการ บริษัท PTTGC International Private Limited เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีกระแสข่าวว่า นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ จะเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน


ที่มา naewna


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.