เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ช่างภาพ ถึงกับยกมือสาธุ หลังถ่ายภาพองค์พระธาตุพนม ตอนเช้ามืด


15 ส.ค. 2563, 14:51ช่างภาพ ถึงกับยกมือสาธุ หลังถ่ายภาพองค์พระธาตุพนม ตอนเช้ามืด
 

เฟสบุ๊ก พนมรัก คำสุทธิ์ ได้โพสต์ภาพ หลังมีโอกาสได้ไปถ่ายภาพที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยเป็นภาพที่บนท้องฟ้ามีหมอกเป็นฉากหลัง แสงที่ส่องผ่านองค์พระธาตุสาดจากด้านล่างขึ้นไป แสงที่ผ่านไปไม่ได้คือแสงที่ต้องอยู่บนองค์พระธาตุ จึงปรากฎเป็นเงาดำที่หลังฉาก ส่วนแสงที่อยู่รอบรอบองค์พระธาตุก็ส่องทะลุไปตามปกติ ทำให้สวยงามเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ปัจจุบันมี พระเทพวรมุนี เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน ประดิษฐาน ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนชยางกูร บ้านธาตุพนม มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสก่อด้วยอิฐ ภายในบริเวณมีบึงขนาดใหญ่เรียกว่าบึงธาตุพนม 

 

 


 

 


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.