เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ปชช. นับพันคน ร่วมห่มผ้าพระบรมธาตุสวี


17 ก.ค. 2562, 13:36ปชช. นับพันคน ร่วมห่มผ้าพระบรมธาตุสวี
(17 ก.ค. 62) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่วัดพระบรมธาตุสวี อ.สวี จ.ชุมพร นายวิบูลย์ รัตยาภรณ์วงศ์ ผวจ.ชุมพร ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ ประชาชนชาวชุมพร และ นักท่องเที่ยวนับพันคน ได้ร่วมกันในพิธีห่มผ้าพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอาสาหฬบูชา

 

 

ทั้งนี้ จังหวัดชุมพรกำหนดจัดงานสมโภชผ้าพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และอัญเชิญผ้าพระราชทานฯ ขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุสวี ประจำปี 2562 วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ณ วัดพระบรมธาตุสวี ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และส่งเสริมให้พระบรมธาตุสวีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่สร้างรายได้ให้ชุมชน โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น พิธีสมโภชผ้าพระราชทานฯ พิธีแห่ผ้าพระราชทานฯ และพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทานขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุสวี นอกจากนั้น ยังมีลานวัฒนธรรม การแสดงแสง สี เสียง ศิลปวัฒนธรรม การสาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน การจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม

พระบรมธาตุสวี ถือเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ของจังหวัดชุมพร มีลักษณะรูปแบบเดียวกับพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา และเคยมีการบูรณะซ่อมแซมมาแล้วหลายครั้งโดยกรมศิลปากร ลักษณะขององค์พระบรมธาตุเป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมสองชั้น มีตำนานเล่าถึงประวัติการสร้างพระบรมธาตุสวีว่า ในสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชแห่งนครศรีธรรมราช ได้เสด็จยกทัพมายังวัดแห่งนี้ (อยู่ใน อ.สวี ในปัจจุบัน) และได้พบกาเผือกและกาฝูงหนึ่งเกาะอยู่บนกองอิฐ กระพือปีกและส่งเสียงร้อง พระองค์จึงทรงให้รื้อกองอิฐที่กองทับกันออกจากฐานเจดีย์ใหญ่ เมื่อขุดลึกลงไป ได้พบสอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จึงให้แม่ทัพนายกอง ไพร่พล ช่วยกันสร้างเจดีย์ขึ้นมาใหม่แทนที่เดิม แล้วจัดงานสมโภช 7 วัน 7 คืน แล้วพระราชทานชื่อว่า “พระบรมธาตุกาวีปีก” (วีปีก แปลว่า กระพือปีก) ต่อมากลายเป็น “พระบรมธาตุกาวี” ในที่สุดคำว่า “กาวี” ก็เพี้ยนมาเป็น “สวี”

เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ทางวัดร่วมกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ได้จัดกิจกรรมทางศาสนาและจัดงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุสวี เป็นประจำทุกปี และในปี พ.ศ. 2555 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าห่มพระบรมธาตุสวี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในพิธีสมโภชแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุสวี วันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ.2555 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2555 ณ พระธาตุสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร หลังจากนั้น มีพระราชกระแสให้ จังหวัดชุมพรร่วมกับประชาชนจัดทำผ้าห่มพระบรมธาตุสวีประดับอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ.” ผืนใหม่ขึ้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาวันอาสาฬหบูชา ในพิธีสมโภชและแห่ผ้าห่ม พระบรมธาตุสวี ในปีต่อมาจนถึงปัจจุบัน

 

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.