เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)
ในหลวง ร.10 พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ผู้ต้องขังหญิงเรือนจําประจวบฯ


18 ก.ค. 2562, 14:28

ในหลวง ร.10 พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ผู้ต้องขังหญิงเรือนจําประจวบฯเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 ก.ค. 62 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนประจวบคีรีขันธ์ เขตเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน เปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ มีผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ มีพันเอก กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย คณะเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียง
 

 

โดยประธานในพิธีได้เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ 10 พร้อมกล่าวอาเศียรวาท จากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และจัดเลี้ยงอาหารคาว-หวานมื้อกลางวัน ให้แก่ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานตามลำดับ

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มาเป็นปีที่ 21 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จึงได้ร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด สมาคม/ชมรมแม่บ้านดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน และกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล

 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.