วันที่ 21 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"กรมทหารราบที่ 29" เปิดฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1/63  "ผบ.ร. 29" ย้ำ! ครูฝึกดูแลทหารใหม่ใกล้ชิดในช่วงโควิด-19 แพร่ระบาด


16 ก.ย. 2563, 08:21"กรมทหารราบที่ 29" เปิดฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1/63  "ผบ.ร. 29" ย้ำ! ครูฝึกดูแลทหารใหม่ใกล้ชิดในช่วงโควิด-19 แพร่ระบาด
วันที่ 15 ก.ย. 2563 ผู้สื่อข่าว ONฺB news รายงานว่า พ.อ.วินิจ  สว่างเนตร ผบ.กรมทการราบที่ 29 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1/63 ณ สนามฝึก กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 29  โดยเน้นย้ำครูหน่วยฝึกทหารใหม่ให้ดำเนินการฝึกทหารใหม่ ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 อีกทั้งให้เน้นย้ำให้หน่วยฝึก ได้ยึดถือนโยบาย การฝึก ผบช.ตามลำดับชั้น ที่ให้ทุกหน่วยฝึก ได้ดำเนินการฝึกทหารใหม่ ให้เป็น "ทหารต้นแบบในอนาคต" มีระเบียบวินัย มีความรักในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพร้อมที่จะเป็นที่พึงของประชาชน ในทุกโอกาส ผู้บังคับหน่วย ต้องกำกับดูแลความเป็นอยู่ของทหารกองประจำการให้เป็นอย่างถูกสุขลักษณะ ได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างครบถ้วน

      

ในด้านการฝึก ให้ดำเนินการฝึกจากเบาไปหาหนัก ห้ามไม่ให้มีการลงทัณฑ์ที่ผิดไปจากแบบธรรมเนียมโดยเด็ดขาด รวมถึงห้ามมีการใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม จัดให้มีเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ประจำหน่วยฝึก เฝ้าสังเกตอาการของทหารใหม่ อยู่ตลอดเวลา มียาและเวชภัณฑ์ เพียงพอต่อการรักษา มีการจัดการและดำเนินการซักซ้อมแผนการส่งกลับผู้ป่วยจากโรคลมร้อน (Heat Stroke) อย่างต่อเนื่อง โดยห้ามไม่ให้มีการสูญเสียจากการฝึกโดยเด็ดขาด

     

โอกาสนี้ ผบ.ร. 29 ได้แนะนำผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น และมอบโอวาทให้แก่น้องทหารใหม่ เพื่อทหารใหม่ให้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้ามารับใช้ชาติ และมีความตั้งใจในการเข้ารับการฝึก เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันและพัฒนาประเทศ ต่อไป./

Recommend NewsMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.