วันที่ 21 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 16 ก.ย. 63 ลดลงเล็กน้อย !


16 ก.ย. 2563, 09:36"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 16 ก.ย. 63 ลดลงเล็กน้อย !
วันที่ 16 กันยายน 2563 สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.30 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 28,800.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 28,900.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 28,288.56 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 29,400 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองลดลง 100 บาท เมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.