วันที่ 21 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ผบ.ร.3" เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ


16 ก.ย. 2563, 09:56"ผบ.ร.3" เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
เมื่อวันที 16 กันยายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ.ยงยุทธ ขันทวี ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 จ.สกลนคร  เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องจากสภาวะวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิค-19 ทำให้มีผลกระทบต่อการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ทำให้นักเรียนขาดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและโอกาสในการเรียนรู้ที่จำกัด ต่อเรื่องดังกล่าว กรมยุทธศึกษาทหารบกได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของนักเรียนทั่วประเทศ จึงสานต่อโครงการพี่ทหารสานฝัน โดยสนับสนุนคอร์สเรียน ภาษาอังกฤษครูนะ ออนไลน์ คอร์ส Entrance ซึ่งเป็นบทเรียนของอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่มีชื่อระดับประเทศให้แก่นักเรียน ในสถานศึกษที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุนการศึกษามูลค่า 16,000 บาท อาทิ 1.นางสาว พิมพ์ชนก บุตรวงศ์ บุตรของ ร.อ.อัศวิน บุตรวงศ์ 2.นางสาว ณัฐธิดา สัพโส บุตรของ จ.ส.อ. ทรงศักดิ์ สัพโส เพื่อช่วยให้โครงการ พี่ทหารสานฝันเพื่อช่วยให้บุตรหลานของกำลังพลได้มีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีทุนทรัพย์ และช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองนักเรียน บุตรหลานของกำลังพลได้มีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีทุนทรัพย์ และช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองนักเรียน

คำที่เกี่ยวข้อง : #ผบ.ร.3   #มอบทุนการศึกษา   #สกลนคร  
Recommend NewsMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.