วันที่ 21 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsวุฒิสภา จัดโครงการ "สว.พบประชาชน" ลงพื้นที่รับฟังปัญหา จ.สกลนคร


16 ก.ย. 2563, 10:28วุฒิสภา จัดโครงการ "สว.พบประชาชน" ลงพื้นที่รับฟังปัญหา จ.สกลนคร
นายศรชัย ศรีสถาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า วุฒิสภา จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในวันที่ 17 กันยายน 2563 ที่อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยในช่วงเช้าพลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา จะได้นำคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ประชุมร่วมกับนายอำเภอ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชน ส่วนราชการ และภาคประชาสังคมในพื้นที่อำเภอภูพาน อำเภอเต่างอย อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอกุดบาก และอำเภอนิคมน้ำอูน ในประเด็นเรื่องที่ดิน น้ำท่วม น้ำแล้ง และเรื่องอื่นๆ ที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน ช่วงบ่ายสมาชิกวุฒิสภาเดินทางไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชน ส่วนราชการ และภาคประชาสังคมในพื้นที่ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน ในประเด็นเรื่องที่ดิน น้ำท่วม น้ำแล้ง และเรื่องอื่นๆ ที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่สร้างฝายกักเก็บน้ำ จากนั้น สมาชิกวุฒิสภาเดินทางไปที่ตำบลกกหลุบเลา อำเภอภูพาน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจสถานที่จัดทำโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาล เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ อีกด้วยMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.