วันที่ 21 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsมทบ. 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ทำพิธีรับน้องและเปิดการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1


16 ก.ย. 2563, 13:35มทบ. 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ทำพิธีรับน้องและเปิดการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1
วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า พลตรีพรชัย อินทนู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 เป็นประธานพิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่รุ่นปีพุทธศักราช 2563 ทหาร ผลัดที่ 1 ของค่ายเขตอุดมศักดิ์มณฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ทำพิธีต้อนรับทหารใหม่ และเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2563  ตามระเบียบหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ของกรมยุทธศึกษาทหารบก โดยมี ผู้บังคับบัญชา นายทหาร เจ้าหน้าที่ และพลทหาร เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารใหม่ ซึ่งประกอบด้วย ทหารใหม่จากมณฑลทหารบกที่ 44 จำนวน 125 นาย, จากกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25 จำนวน 126 นาย, และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 จำนวน 63 นาย ยอดทหารใหม่ จำนวน 314 นาย และได้ให้โอวาท แด่น้องทหารใหม่ ในนามของข้าราชการค่ายเขตอุดมศักดิ์รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ทหารใหม่ทุกคนแสดงเจตจำนงเข้ามารับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารกองประจำการและพวกเราทุกคนถือว่าว่าทหารใหม่คือผู้เสียสละอย่างแท้จริงนับแต่วันแรกที่ทหารใหม่ได้เดินทางมาภายในค่ายเขตอุดมศักดิ์แห่งนี้ขอให้ถือเสมือนว่าเป็นบ้านหลังที่สองที่ทุกคนจะพักอาศัยอย่างอบอุ่น ผมขอยืนยันว่าสังคมของทหารเป็นสังคมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความสามัคคีกรมเกรียวกัน

พลทหาร เกรียงไกร เพ็ชรบูรณ์ เป็นตัวแทนของทหารเก่า กล่าวต้อนรับน้องทหารใหม่สวัสดีและต้อนรับน้องๆ ซึ่งพี่ทราบดีว่าในขณะนี้น้องกำลังรู้สึกวิตก และกังวลกับชีวิตการเริ่มต้นในการเป็นทหาร เพราะพี่ ๆ ทุกคนก็เคยตกอยู่ในสภาพอย่างนี้มาก่อน แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อน้องๆ ทุกคนได้สัมผัสในสิ่งต่างๆ ชั่วระยะหนึ่งความรู้สึกเหล่านั้นก็จะหายไป จะมีแต่ความภาคภูมิใจในตัวน้องๆ เอง ที่เข้ามาแทนที่สิ่งที่น้องภาคภูมิใจนั้น ก็คือ น้องๆ ได้มีโอกาสเข้ามารับใช้ประเทศชาติ ปกป้องประเทศชาติสืบทอดจากบรรพบุรุษ ที่สละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อรักษาผืนแผ่นดินมาตราบเท่าทุกวันนี้ โดนน้องๆ จะได้รับการอบรมภายใต้การดูแล ความเป็นอยู่จากครูฝึก และผู้บังคับบัญชาซึ่งยืนอยู่ต่อหน้าน้องๆ ขณะนี้แล้ว เพราะฉะนั้นน้องๆไม่ต้องวิตกกังวล ขอให้ตั้งใจฝึกอบรมเพื่อที่เป็นทหารที่ดีของชาติต่อไป

พลทหาร วิษณุ คงอินทร์ เป็นตัวแทนทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1มีความรู้สึกภูมิใจ และปลาบปลื้มใจ ในความอบอุ่นที่ผู้บังคับบัญชา ให้ความสำคัญกับพวกกระผม ที่ได้จัดพิธีต้อนรับพวกกระผม ในวันนี้ รวมถึงพี่ทหารเก่าที่ได้กล่าวถึงความรู้สึกให้พวกกระผมได้รับทราบและเตรียมตัวที่จะเป็นรั้วของชาติ เป็นทหารที่ดี เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี และเป็นน้องที่ดีของพี่ทหารเก่าทุกคนฉะนั้น เพื่อเป็นการยืนยันต่อผู้บังคับบัญชา และพี่ๆ ทหารเก่าทุกคน กระผมขอให้เพื่อนๆ ทหารใหม่ กล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าผู้บังคับบัญชา ครูฝึก และพี่ๆ ทหารใหม่ ทุกคน ณ สนามหน้าศาลาเขตอุดมศักดิ์ ค่ายเขตอุดมศักดิ์ แห่งนี้ได้รับทราบ

พล.ต.พรชัย อินธนู ผบ.มทบ.44 เปิดเผยว่า “ในการฝึกเราได้รับนโยบายจากกรมทหารบกให้ดูแลน้องๆ ทหารใหม่เป็นญาติ เป็นพี่ เป็นน้อง ซึ่งเราจะยึดถือปฏิบัติตามกฎตามระเบียบของกองทัพบก เรื่องการลงโทษจะไม่มีการใช้ท่าที่ผิดวิธี ทุกสิ่งทุกอย่างการลงโทษก็คือการออกกำลังกายเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ตัวเอง และขอยืนยันว่าการลงโทษนอกกรอบจะไม่มีที่ค่ายเขตอุดมศักดิ์แน่นอน และหากทราบว่ามีการลงโทษผิดระเบียบก็จะสั่งลงโทษทางวินัยทหารทันที ซึ่งตอนนี้ทางหน่วยได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ทุกหน่วย เราจะเห็นภาพการฝึกซ้อมและการเคลื่อนไหวตลอด 24 ชั่วโมง ขอให้ญาติสบายใจได้” และเนื่องจากการเข้ามาใช้ชีวิตเป็นทหารกองประจำการมีความจำเป็นที่จะต้องทำการฝึกเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อทำให้มีการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจให้มีความเป็นทหาร หมายความว่าทุกคนจะต้องผ่านการฝึกและอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความจำนานในหน้าที่เพื่อเป็นพื้นฐานในการรับราชการในกองประจำการการฝึกทหารใหม่จะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งจะต้องให้ความสน ใจในการฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้ระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมของทหารที่ควรทราบซึ่งทหารใหม่จะได้รับการถ่ายทอดจากครูฝึกสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วย การฝึกที่เป็นระบบนอกเหนือจากการฝึกในหลักสูตรการฝึกทหารใหม่แล้วทหารจะต้องผ่านการฝึกตามวงรอบการฝึกประจำปีและอีกประการหนึ่ง กองทัพบกยังสนับสนุนให้ทหาร ได้มีวิชาความรู้ติดตัวไม่ว่าจะเป็นความรู้สายสามัญและสายอาชีพรวมถึงการสนับสนุนให้ได้รับสิทธิในการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายสิบตาลบกและสิ่งที่ผมจะฝากไว้ก็คือขอให้ทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญในภาระหน้าที่ของกองทัพบกและหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องมีต่อ ประเทศชาติทั้งสองประการนี้มีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกันเพื่อปฏิบัติภาระหน้าที่อันสำคัญนี้อย่างได้ผลดังนั้นขอให้ทหารใหม่ทุกนายตั้งใจรับการฝึกอบรมอย่างจริงจัง ปฏิบัติตนในกรอบระเบียบวินัยมีความอดทนที่จะฟันฝ่าความยากลำบากให้จงได้

 

 


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.