วันที่ 21 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsเปิดแล้ว ไทยมีงานทำ.com รับสมัครงานกว่า 5 หมื่นตำแหน่ง เช็กที่นี่


16 ก.ย. 2563, 13:45เปิดแล้ว ไทยมีงานทำ.com รับสมัครงานกว่า 5 หมื่นตำแหน่ง เช็กที่นี่
 

กระทรวงแรงงานได้จัดทำแพลตฟอร์ม www.ไทยมีงานทำ.com เพื่อแก้ปัญหาการว่างงาน และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานและเพิ่มโอกาสการมีงานทำ ให้สอดรับกับมาตรการของรัฐบาลภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ วงเงิน 4 แสนล้านบาท สำหรับ www.ไทยมีงานทำ.com  คือ เว็บไซต์ที่กระทรวงแรงงานจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลการจ้างงานและหลักสูตรฝึกอบรม ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งทุกคนสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร สามารถจับคู่ตำแหน่งงานตามพื้นที่ของผู้สมัครได้ รวมถึงจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ ประสบการณ์และทักษะที่มีอยู่

โดย www.ไทยมีงานทำ.com  แบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ค้นหางานภาครัฐ  ค้นหางานทั่วไป และ ค้นหาหลักสูตรอบรม ซึ่งแต่ละหมวดหมู่ มีงานที่ได้รับความสนใจล่าสุด ดังนี้

- งานภาครัฐ ได้แก่ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เจ้าหน้าที่สนับสนุนนโยบายรัฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ
- งานทั่วไป ได้แก่ พนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า ช่างไฟฟ้า หัวหน้าแผนกบัญชี
- หลักสูตรอบรม ได้แก่ จัดการเงินดี Happy แน่นอน , Digital Content Marketing และ ผู้ประกอบการผลิตพืชระบบเกษตร โดยทั้งหมดเรียนได้ในรูปแบบออนไลน์

 ผู้ที่ว่างงานสามารถ สืบค้นข้อมูลตำแหน่งเพื่อหางานทำได้แล้ววันนี้ผ่าน www.ไทยมีงานทำ.com  โดยจากสถิติตำแหน่งงานจากแพลตฟอร์ม www.ไทยมีงานทำ.com จากการตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (16 ก.ย.63) พบว่า ไทยมีงานทำ มีจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับ 52,408 ตำแหน่ง จำนวนการสมัครงาน 3,467 ครั้ง จำนวนหน่วยงาน/บริษัท 28,654 หน่วยงาน
 

คลิกหางาน ที่นี่

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.