เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)รมว.ทส. ลงพื้นที่กาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ รับฟังปัญหา ปชช.


19 ก.ค. 2562, 20:17รมว.ทส. ลงพื้นที่กาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ รับฟังปัญหา ปชช.
วันนี้ (19 ก.ค.62) เวลา 14.20 น. ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในการดูงานและตรวจเยี่ยมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ พร้อมพบปะรับฟังปัญหาของประชาชน พร้อมด้วย นายธัญญา เนติธรรมกุล  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะโดยมี นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายสุเมธ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี นายไพฑูรย์ อินทรบุตร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พบปะชาวบ้านในพื้นที่ตำบลวังด้ง ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีและได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน จากปัญหาช้างป่าเข้ามากินพืชไร่การเกษตรและปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินที่ไปทับซ้อนกับพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ ซึ่งได้ชี้แจงแนวทางการแก้ไขให้กับประชาชน ในด้านปัญหาช้างป่าเข้ามากินพืชไร่การเกษตรจะหารือกับอธิบดีกรมอุทยานให้มีการเข้าไปพัฒนาแหล่งและดูแลป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะแหล่งอาหารของสัตว์ป่า เมื่อป่ามีความสมบูรณ์สัตว์ก็จะไม่ออกมาหากินในพื้นที่การเกษตรของประชาชน ซึ่งจะต้องร่วมกันแก้ปัญหาจากทุกภาคส่วน โดยเน้นแนวทาง “ให้คนและสัตว์ป่า อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน” ส่วนในเรื่องปัญหาการบุกรุกป่า ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีขึ้นในหลายพื้นที่ ดังนั้นจะมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ และจะมีการเชิญประชาชนที่ได้รับผลกระทบมาเข้าร่วมหารือร่วมกันในทุกภาคส่วน ปัญหาทุกอย่างของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจะต้องได้รับการแก้ไข

จากนั้น นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรับฟังข้อมูล ปัญหาต่างๆ และแนวทางการแก้ไข ซึ่งได้กำชับให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลในเรื่องนี้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ ชาวบ้านในพื้นที่ต่างมีความดีใจและปลาบปลื้มที่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นรัฐมนตรีคนแรกที่ได้มาลงพื้นที่และรับฟังปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งขอขอบคุณที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบมาเป็นระยะเวลานาน

 

  


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.