วันที่ 22 ต.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"อนุทิน" ลงพื้นที่ จ.เลย เปิดโครงการใช้ยางพาราปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน


26 ก.ย. 2563, 21:08"อนุทิน" ลงพื้นที่ จ.เลย เปิดโครงการใช้ยางพาราปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน
วันนี้ (26 กันยายน 2563) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะลงพื้นที่ โรงเรียนวังโพนงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย เพื่อเปิดโครงการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน และการสาธิตกระบวนการผลิตยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (แบริเออร์ RFB) และเสาหลักนำทางยางธรรมชาติ (RGP) ที่สามารถลดแรงปะทะที่เกิดจากการชน ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนห้องถนน โดยกำแพงคอนกรีตและเสาหลักนำทางมีสัดส่วนการใช้น้ำยางพารา เป็นส่วนผสมจำนวนมาก เป็นการช่วยเหลือที่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารา สร้างรายได้เพิ่มขึ้นโดยตรงให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราชาวจังหวัดเลย ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการปลูกยางพาราเป็นจำนวนมากในลำดับต้นๆ ของประเทศ 

โดยปัจจุบันจังหวัดเลย มีสหกรณ์ผู้ปลูกยางพารา จำนวน 19 แห่ง มีสมาชิก จำนวน 3,115 ราย ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่จะเป็นยางก้อนถ้วย และสหกรณ์นำไปแปรรูปเป็นยางเครป ปัจจุบันสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้เริ่มผลิตแผ่นยางธรรมชาติ ครอบกำแพงคอนกรีต (RFB) และผลิตหลักนำทางยางธรรมชาติ (RGP) แล้ว จำนวน 7 แห่ง ทั้งนี้จะมีการขยายผลให้สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความสามารถในการผลิตได้เพิ่มมากขึ้นในระยะที่ 2 ที่จะดำเนินการ ในปี พ.ศ. 2564 - 2565 ต่อไป

ทั้งนี้ จากการคาดการณ์ความสำเร็จของโครงการฯ ในระยะที่ 1 นี้ จะสามารถรวบรวมน้ำยางสดจากเกษตรกรได้ 34,000 ตัน คิดเป็นเงินที่เกษตรกรได้รับประมาณ 952 ล้านบาท และเมื่อคิดตลอดโครงการฯ ถึงงบประมาณ 2565 จะรวบรวมน้ำยางสดจากเกษตรกรได้ 1 ล้านตัน คิดเป็นเงินที่เกษตรกรได้รับ 30,100 ล้านบาท ซึ่งจะสร้างเสถียรภาพด้านราคายางพาราและสร้างความเชื่อมั่นในอาชีพแก่ชาวสวนยางพาราได้เป็นอย่างดี


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.