เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)สำนักข่าว ONBnews จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดหนองจิกตีนเนิน


10 ต.ค. 2563, 17:35สำนักข่าว ONBnews จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดหนองจิกตีนเนิน
วันที่ 10 ต.ค. 63 ผู้บริหารสำนักข่าว ONBnews  ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดหนองจิกตีนเนิน ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยมีพระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย ประธานฝ่ายสงฆ์ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานฝ่ายฆารวาส รศ.ดร.พิเชฐ ทั่วโต ผู้ประสานงาน

 โดยในช่วงเย็นที่ผ่านมาได้มีการนำองค์กฐินแห่รอบพระอุโบสถ 3 รอบ ก่อนที่จะนำองค์กฐินตั้งยังศาลาการเปรียบวัดหนองจิกตีนเนิน

 

 


พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ ฉลององค์กฐินและศาลาการเปรียบ หลังจากนั้นพระครูปลัดสุรพล อิทธิเตโช (สุรพล เพชรสยาม เจ้าของเสียงเพลงหลงทางรัก)และคณะแสดงพระธรรมเทศนา

 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.