วันที่ 28 ต.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
ในหลวง - พระราชินี เสด็จฯพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.สกลนคร-นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2559-2560


16 ต.ค. 2563, 13:23

ในหลวง - พระราชินี เสด็จฯพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.สกลนคร-นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2559-2560เมื่อเวลา 18.33 น. วันที่ 15 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าภายในหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทรงฉลองพระองค์ครุย

จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ แล้วประทับพระราชอาสน์ ต่อมา นายปัญญา มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีมติทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 


สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เข้ารับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แล้วพระราชทานปริญญาบัตรตามลำดับ แล้วเสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ เสด็จออกไปยังห้องรับรองที่ประทับ

 

 

ต่อมาเสด็จเข้าภายในห้องประชุมมหาวชิราลงกรณฯ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ แล้วประทับพระราชอาสน์

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กราบบังคมทูล ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มีมติทูลเกล้าฯ ถวาย ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เข้ารับพระราชทานปริญญา รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ก่อนพระราชทานปริญญาบัตรตามลำดับ

แล้วเสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ และเสด็จฯกลับไปยังพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ อำเภอพาน จังหวัดสกลนคร

 

ที่มา : มติชน


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.