วันที่ 28 ต.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
"ในหลวง" ทรงมีพระราชปฏิสันถาร กับคณะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย "บ้านเมืองต้องการคนรักชาติ รักสถาบัน"


16 ต.ค. 2563, 21:03

"ในหลวง" ทรงมีพระราชปฏิสันถาร กับคณะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย "บ้านเมืองต้องการคนรักชาติ รักสถาบัน"วานนี้ ( 15 ต.ค.63 ) เมื่อเวลา 21.21 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ ห้องรับรองที่ประทับ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พระราชพระบรมราชวโรกาสให้แกนนำคณะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยใน 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบด้วย จังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ และอุดรธานี เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาท โดยเแกนนำคณะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยทั้งหมดเป็นอดีตสมาชิกคอมมิวนิสต์ ในพื้นที่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จนปัจจุบันอดีตสมาชิกคอมมิวนิสต์ทุกคนเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ใช้ชีวิตเรียบง่าย มีความหนักแน่น และได้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต


ในการนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับแกนนำคณะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย "เท่าที่ฟังมาก็อยากจะพบแล้ว สมเด็จพระบรมราชินีก็เล่าให้ฟังว่าได้เจอสหายต่างๆ ที่มีความสามารถ เป็นกำลังของชาติ น่าซาบซึ้งปลื้มใจ ที่ท่านทั้งหลายเป็นกำลังของชาติ รักประเทศชาติบ้านเมือง รักประชาชน รักสถาบัน ซึ่งเขาพูดว่าแม้แต่ตอนท่านหนุ่มๆสาวๆ ท่านก็รักประเทศชาติ รักประชาชน ก็ถือว่าได้แสดงความรักชาติ แต่ตอนนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองก็เป็นแบบนั้น และเข้าใจว่าท่านก็ต้องเลือกทางในการรักชาติ ในการรักประชาชน รักชาวบ้าน

ตอนนี้ความรักประเทศชาติ ความรักบ้านเมือง ก็ทำให้ท่านเข้าใจอะไรต่างๆตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ท่านได้พระราชทานความรัก ความห่วงใย กับประชาชนมาตลอด เพราะฉะนั้นเราก็ร่วมกันรักชาติ รักประชาชน และทุกอย่างที่ท่านทำมานี้ก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดี และได้ทำประโยชน์กับประเทศชาติ ตอนนี้ก็คงจะเข้าใจว่าบ้านเมืองต้องการคนรักชาติ คนรักสถาบัน และประสบการณ์ใดๆที่ทำมา หรือ งานที่ผ่านมานำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ และสามารถสอนเด็กรุ่นใหม่ถึงประสบการณ์ที่ตนเองได้มีมาเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ความจริงข้าพเจ้าก็อยากเจอ อยากพบ อยากคุย ว่าทำอะไรอย่างไรมาบ้าง จะได้รำลึกความหลังกัน"

 

ขอบคุณภาพ : มติชน


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.