วันที่ 28 ต.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
รบ.จัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 120 ปี


17 ต.ค. 2563, 13:56

รบ.จัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 120 ปีรัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องด้วยวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563 โดยมีกิจกรรม ดังนี้


การจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 25 รูป รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีการจัดพิธี ณ สถานที่ต่าง ๆ เช่น กรุงเทพมหานคร จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 120 รูป ณ ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาค จังหวัดทุกจังหวัดจัดพิธี/กิจกรรม ณ สถานที่ที่เหมาะสม และในต่างประเทศ สถานทูตและสถานกงสุลจัดพิธี/กิจกรรม ณ สถานทูต สถานกงสุล หรือสถานที่ที่เหมาะสม

การจัดพิธีวางพานพุ่มหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. โดยนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา และประธานศาลฎีกา ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” โดยนายกรัฐมนตรีจะปลูกต้นปีบ ประธานรัฐสภา และประธานศาลฎีกา ปลูกต้นชมนาด ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมต้นพะยูง เพื่อมอบให้กับนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีกา รวมทั้งจัดเตรียมกล้าไม้ ได้แก่ ต้นอินทนิล ต้นมะขาม ต้นพิลังกาสา ต้นกฤษณา ต้นพิกุล ต้นยางนา ต้นพุฒซ้อน และต้นคำมอกหลวง จำนวน 1,000 ต้น เพื่อมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน

การจัดนิทรรศการและการให้บริการทางการแพทย์ โดยมูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) รวมทั้ง เปิดให้เข้าชมบ้านจำลอง พิพิธภัณฑ์ A “ห้องสร้อยสังวาลย์สวรรค์” และพิพิธภัณฑ์ B “ห้องสร้างสรรค์สว่างไสว” ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

การบรรยายพิเศษพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) บรรยายพิเศษเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ อาคารศูนย์ศิลป์ศรีพิพัฒน์ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

การจัดกิจกรรมรับบริจาคหนังสือและมอบหนังสือ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 31 ตุลาคม 2563 รัฐบาลได้เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมบริจาคหนังสือมีค่า เช่น หนังสือนิทาน สมุดภาพ หนังสือเสริมความรู้ทั่วไป เพื่อมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร และห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ โดยผู้สนใจสามารถบริจาคได้ที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และศูนย์การค้าบิ๊กซีทั่วประเทศ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคหนังสือของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

การจัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยกระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

การจัดนิทรรศการ “คิดถึง...สมเด็จย่า” ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2563 โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สยามพิวรรธ์ จำกัด ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยจัดให้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพแบรนด์ดอยตุง ฝีมือคนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย

การจัดแสดงดนตรีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมูลนิธิสิรินธร ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อประดิษฐานในการจัดพิธีการต่างๆ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศ

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว นายกรัฐมนตรีจะกล่าวน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมทั้งจะมีการเผยแพร่สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์ทุกสถานี ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลาหลังข่าวในพระราชสำนัก จึงขอเชิญชวนประชาชนน้อมรำลึก  ในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในวันและเวลาดังกล่าว

 


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.