วันที่ 28 ต.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsทหารพัฒนา นพค.15 ช่วยประชาชนหลังน้ำป่าหลากท่วม จ.อุทัยธานี


17 ต.ค. 2563, 19:01ทหารพัฒนา นพค.15 ช่วยประชาชนหลังน้ำป่าหลากท่วม จ.อุทัยธานี
วันที่ 17 ต.ค. 63 ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานจาก ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย จัดส่งกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วของหน่วย ร่วมกับผู้นำชุมชุนเร่งให้การช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยจากฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลาก ขนย้ายสิ่งของ และรื้อถอนเศษกิ่งไม้และวัชพืชที่กีดขวางน้ำให้ไหลสะดวก
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.