วันที่ 24 พ.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ บำเพ็ญกุศลถวายผ้าไตร-เครื่องสังฆทานพระราชทาน วัดชนะสงคราม


19 พ.ย. 2563, 15:10

เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ บำเพ็ญกุศลถวายผ้าไตร-เครื่องสังฆทานพระราชทาน วัดชนะสงครามเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าไตร และเครื่องสังฆทานพระราชทาน ณ วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยได้เข้าสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท จากนั้นเข้าสู่พระอุโบสถ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนรสีฯ พระประธานในพระอุโบสถ และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะรูปอดีตเจ้าอาวาส จากนั้นได้กล่าวคำถวายสังฆทานพระราชทาน 

ครั้นเสร็จแล้ว ได้เข้าไปจุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระอัฐิพระราชวงศ์ฝ่ายพระราชสถานมงคล (วังหน้า) และได้ปิดทองพระประธานจำลอง พร้อมกันนี้ได้มอบของ และเยี่ยมประชาชนที่มาต้อนรับอีกด้วย


ขอบคุณที่มา : วัดชนะสงคราม


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.