วันที่ 24 พ.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต


20 พ.ย. 2563, 17:07

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิตวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต เนื่องในวาระ 100 ปีนับแต่วันประสูติ การนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานสงฆ์©2018 ONBNEWS. All rights reserved.