วันที่ 24 พ.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
ในหลวง-พระราชินี พระราชทานโฉนดที่ดิน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา-สวนดุสิต-โรงเรียนราชวินิต มัธยม


21 พ.ย. 2563, 13:47

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานโฉนดที่ดิน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา-สวนดุสิต-โรงเรียนราชวินิต มัธยมวันที่ 21 พ.ย. 2563 ม.จ.จุลเจิม ยุคล โพสต์เฟซบุ๊กเผยประกาศหน่วยราชการในพระองค์ 904 ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยปลัดกระทรวง เข้าร่วมในพิธีพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย ในวันที่ 22 พ.ย. 2563 เวลา 18.00 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินในสังกัด กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

อธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดินฯ เนื้อที่ 60 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา

อธิบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดินฯ เนื้อที่ 37 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา


ขณะที่นายอัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการในพระองค์ 904 ให้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการ ศธ. และนายเทพฤทธิ์  ยอดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนราชการวินิต มัธยม เข้าเฝ้าฯ ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย ให้แก่โรงเรียนราชวินิต มัธยม  ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

ที่มา จุลเจิม ยุคลmatichon


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.