วันที่ 3 ส.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 31 ธ.ค. 63 พุ่งปรี๊ด !


31 ธ.ค. 2563, 09:41"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 31 ธ.ค. 63 พุ่งปรี๊ด !
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.30 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 26,750.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 26,850.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 26,272.28 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 27,350 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองเพิ่มขึ้น 150 บาท เมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.