วันที่ 20 ต.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 2 ม.ค. 64 ยังคงที่ !


2 ม.ค. 2564, 09:35"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 2 ม.ค. 64 ยังคงที่ !
วันที่ 2 มกราคม 2564 สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.30 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 26,850.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 26,950.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 26,363.24 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 27,450 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองยังคงที่ เมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.